Kính gửi quý khách hàng
Aliviet xin thông báo tới các công ty, chủ hàng :
- Hiện tại sắp đến quốc khánh Trung quốc, các lực lượng công an Trung Quốc sẽ đi kiểm tra từng kho, vì vậy quý khách hàng có hàng fake, hàng hãng,hàng cấm.... đã và đang trên đường vận chuyển về kho Quảng Châu vui lòng gửi lại mã vận đơn để kho Quảng châu có giải pháp xử lý khi lực lượng công an Trung Quốc kiểm tra kho.
- Thời gian gửi mã vận đơn đến hết ngày 25/9,sau thời gian đấy quý khách hàng chưa gửi mã vận đơn, nếu lực lượng kiểm tra tịch thu Aliviet không chịu trách nhiệm.
- Thời gian  hải Quan Trung Quốc nghỉ lễ là: từ 1/10 đến  8/10 vì vậy ALiviet dừng bốc hàng từ 30/9 đến 6/10 sẽ bốc hàng lại, quý khách hàng nắm lịch trình để có kế hoạch phù hợp.
Trân trọng !