Kính gửi Quý Khách hàng!

- Thông báo 1 : Theo biến động thị trường, kể từ ngày 29/09/2020 ALV(Aliviet) sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3516đ, lên mức 1NDT = 3548đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 16h00 ngày 29/09/2020. 

Vì vậy, ALV(Aliviet) xin thông báo để Quý khách được biết.