Kính gửi Quý Khách hàng!

- Thông báo 1 : Theo biến động thị trường, kể từ ngày 21/08/2020 ALV(Aliviet) sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3465đ, lên mức 1NDT = 3.485đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 14h00 ngày 27/08/2020. 
- Thông báo 2 : Do tình hình dịch bệnh phức tạp , biên khó khăn, Aliviet xin phép điều chỉnh giá vận chuyển hàng lẻ tăng 2.000d so với giá cũ trước đấy.

Vì vậy, ALV(Aliviet) xin thông báo để Quý khách được biết.