Kính gửi Quý Khách hàng!

- Thông báo 1 : Theo biến động thị trường, kể từ ngày 14/10/2020 ALV(Aliviet) sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3563đ, lên mức 1NDT = 3585đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 14h00 ngày 14/10/2020. 
- các đơn đi hàng biển Tháng 9 hiện đang được làm thủ tục khai thuế để kéo ra, giá được tính như giá wep hiện tại !

Vì vậy, ALV(Aliviet) xin thông báo để Quý khách được biết.