ALIVIET-THÔNG-BÁO-LỊCH-LÀM -VIỆC-TRƯỚC-VÀ-SAU-TÊT-NGUYÊN-ĐÁN-2020

Fri Dec 20 08:54:57 UTC 2019 Thông báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

 Để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển tới Quý Khách hàng trước Tết Nguyên Đán, ALIVIET xin trân trọng thông báo:

- Thời gian ALIVIET ngừng nhận đơn như sau:

+ Thời gian Hà Nội NGỪNG nhận đơn order  mới: Từ 00h ngày 09/01/2020 (tức ngày 15/12/2019 Âm lịch).
+ Thời gian HCM NGỪNG nhận đơn order mới: Từ 00h ngày 06/01/2020 (tức ngày 12/12/2019 Âm lịch).
+ Thời gian NGỪNG nhận các giao dịch tại Kho Quảng Châu – Trung Quốc: Từ 14/01/2020 (tức ngày 20/12/2019 Âm lịch).

+ Thời gian ngừng nhận các giao dịch tại Kho Việt Nam: Từ 20/01/2020 (tức ngày 26/12/2019 Âm lịch)

+ Thời gian ALIVIET bắt đầu nhận đơn Order sau Tết : Bắt đầu nhận đơn từ ngày 01/02/2020 ( ngày 08/01 âm lịch)
+ Thời gian Kho QC bắt đầu nhận hàng sau tết : từ ngày 8/2/2020 (tức ngày 15/01 Âm lich)

Trường hợp ALIVIET không nhận được hàng về Hà Nội trước 14/01/2020 ( 20/12 âm lịch) và hàng về Sài Gòn trước ngày 09/01/2020 (15/12 âm lịch) tại kho Quảng Châu, ALIVIET sẽ không cam kết hàng về kịp trước ngày 20/01/2019 (ngày 25/12 âm lịch).

ALIVIET xin trân trọng kính báo để Quý Khách hàng nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

ALIVIET kính chúc Quý Khách và gia đình một năm mới Sức khỏe – Bình an - Thịnh vượng.

Trân trọng!

Aliviet.vn

Bình luận