Aliviet thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá từ ngày 31/10/2018

Wed Oct 31 02:33:46 UTC 2018 Thông báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 9h30 ngày 31/10/2018, Aliviet điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 9h30 ngày 31/10/2018 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3445 VND.

Trân trọng thông báo!

Bình luận