Aliviet thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá từ ngày 19/07/2018

Thu Jul 19 06:38:28 UTC 2018 Thông báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 14h00 ngày 19/07/2018, Aliviet điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 14h00  ngày 19/072018 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3568 VND.

Trân trọng thông báo!

Bình luận