Aliviet thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá từ ngày 18/09/2018

Tue Sep 18 09:58:38 UTC 2018 Thông báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 18h00 ngày 18/09/2018, Aliviet điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 18h00  ngày 18/09/2018 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3478 VND.

Trân trọng thông báo!

Bình luận