Aliviet thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá từ ngày 14/08/2018

Tue Aug 14 08:57:43 UTC 2018 Thông báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 16h00 ngày 14/08/2018, Aliviet điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 16h00  ngày 14/08/2018 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3505 VND.

Trân trọng thông báo!

Bình luận